Enneagram คืออะไร ?

ศาสตร์แห่งการเรียนรู้ เพื่อเข้าใจตนเองและผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง
ค้นหาตัวตนที่แท้จริงผ่านศาสตร์นพลักษณ์ (Enneagram)
เรียนรู้ตัวตนแบบเจาะลึก ค้นหาแรงขับเคลื่อนในการใช้ชีวิต (Passion) และการทำงานผ่านศาสตร์นพลักษณ์

Enneagram เหมาะสำหรับใคร?

บุคคลทั่วไปที่ค้นหาตัวตน
เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอก การเข้าใจตัวเองในระดับที่ลึกซึ้งมากขึ้น ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขขึ้น เข้าใจตัวเองเเล้วเข้าใจผู้อื่นในแบบที่เขาเป็นได้ดียิ่งขึ้น

ผู้บริหารที่ต้องการสร้างทีมโดยใช้แรงขับเคลื่อนของทีมงาน
เกิดการโอบอุ้มเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพราะแต่ละคน มีเเรงขับเคลื่อนที่ไม่เหมือนกัน แต่ละคนมีด้าน good side และ dark side ที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งสามารถนำด้านดีมาพัฒนาต่อ ทำให้ทีมเติบโตได้อย่างแข็งเเรงและยั่งยืน

ผู้ที่ทำงานด้าน Human Resource (HR)
เป็นบุคคลสำคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก เพราะ HR สามารถนำข้อมูล Enneagram ไปต่อยอดการพัฒนาบุคลากรในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ผู้นำองค์กรที่ต้องการพัฒนาตนเองและทีมงานอย่างยั่งยืน
เพราะผู้นำที่พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นเเรงขับเคลื่อนหนึ่งที่ทำให้ทีมงานเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน การเข้าใจทีมงานแบบปัจเจกบุคคล ทำให้ผู้นำ สามารถร่วมงานกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าคุณสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรของเรา

รบกวนใส่ข้อมูลในช่องลงทะเบียนด้านข้างนี้ ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับอย่างเร็วที่สุด

ทำไมต้องเรียน Enneagram ?

Enneagram เป็นศาสตร์แห่งการเรียนรู้ตัวตนเพื่อให้เราเข้าใจตนเอง และ ผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง ค้นหาแรงขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตทั้งด้านดี และด้านมืดในใจคุณ ผ่านการทำงาน ผ่านศาสตร์นพลักษณ์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ Facilitator มืออาชีพ การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้ และ การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน ไม่เหมือนที่ไหนในประเทศไทย ไม่ตัดสินตนเอง ไม่ตัดสินผู้อื่น มีความไว้วางใจ เคารพซึ่งกันและกัน ทั้งความคิด ความเชื่อ และตัวตนของทุกคน และพร้อมที่จะเรียนรู้ถึงระดับจิตใจ

self development

รู้จัก “Good Side” & “Dark Side”

intellectual success

ค้นพบแรงขับเคลื่อนชีวิต

รู้วิธีการสื่อสารกับคนแต่ละลักษณ์

‘ชีวิตที่ดีเกิดจากความสัมพันธ์ที่ดี’ บทสรุปจากงานวิจัยอันโด่งดังของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด Harvard Study of Adult Development ที่ใช้เวลายาวนานถึง 75 ปี จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 724 คน ติดตามศึกษาคนกลุ่มหนึ่ง ตั้งแต่วัยรุ่นถึงวัยชรา เพื่อหาคำตอบว่า ชีวิตที่ดีคืออะไร?

โรเบิร์ต วาลดิงเจอร์ (Robert Waldinger) หัวหน้าทีมวิจัยรุ่นที่ 4 ที่เข้ามาสานต่องานวิจัยดังกล่าว เผยข้อสรุปจากข้อมูลมหาศาลหลายหมื่นหน้า ว่าความสุขแท้จริงไม่ได้เกี่ยวกับความร่ำรวย ชื่อเสียง หรือการทำงานหนักแต่เกิดจาก “ความสัมพันธ์ที่ดี… ซึ่งจะช่วยให้เรามีความสุขและแข็งแรง”

อีกทั้งยังได้อ้างอิงถึง มาร์ก ทเวน (Mark Twain) “ชีวิตสั้นนัก จนไม่มีเวลา สำหรับการทะเลาะ การขอโทษ การอิจฉาริษยา และการต่อว่า มีเพียงเวลาเพื่อรัก และจะว่าไปแล้ว ก็แสนสั้นเช่นกัน”

เรียน enneagram ที่ไหนดี?

ทำให้ 2 วัน ของการเรียนรู้เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงาน

เนื้อหาในคอร์สเรียน

 1. กิจกรรมค้นหาตัวตน จากการสังเกตความคิด ความรู้สึก อารมณ์ และพฤติกรรม
 2. แนะนำนพลักษณ์และเรียนรู้คน9 ลักษณ์ ผ่านการทำ panel interview
 3. สร้าง Self-awareness เพื่อการตระหนักรู้ในการใช้ชีวิต
 4. ทำความเข้าใจตนเองแบบเจาะลึก ร่องที่มักตกลงไปทำให้เกิดความเครียดและความทุกข์
 5. ค้นหาแรงขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตจากภายใน อะไรเป็นแรงผลักดันทั้งด้านบวก ด้านลบ
 6. วิธีดูแลสภาวะจิตใจ ความคิด ความรู้สึกของตนเองเมื่อเผชิญปัญหาและอุปสรรค
 7. เรียนรู้จุดเด่น จุดด้อยของตัวเองเพื่อพัฒนาในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
 8. เทคนิคการสื่อสารกับคนในแต่ละลักษณ์เพื่อให้การทำงานและการใช้ชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่น

คำถามที่พบบ่อย!

Enneagram แตกต่างจาก NLP หรือไม่?
แตกต่างกันครับ ตั้งแต่กระบวนการสอน และ เนื้อหาของหลักสูตร ในหลักสูตร Enneagram จะลงลึกในเรื่องของเเรงขับเคลื่อนชีวิตของคน 9 ลักษณ์ที่แตกต่างกัน

Enneagram แตกต่างกับคอร์สอื่นอย่างไร?
– ทุกอย่าง คือ การใช้งานจริง
– 40% / 60% คือ In Action
– เนื้อหาคุณภาพ เน้นการสร้างผลลัพธ์จริง
– มีกระบวนการสอนด้วย Deep Learning
– ผสมผสาน Technique ( Training / Facilitating )
– พร้อมการสาธิต และ อธิบายวิธีการให้นำไปใช้ได้จริง
– เอากลับไปใช้ในการพัฒนาตัวเอง เข้าใจตัวเองมากขึ้น
– เติมเต็มคนรักใกล้ตัว ช่วยเหลือเพื่อนๆ

อำนวยการสอนโดย

enneagram coach bangkok

คอร์สเรียน Enneagram เพื่อคุณ

สนใจอยากเริ่ม เรียน คอร์ส ENNEAGRAM ?

ถ้าคุณสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรของเรา

รบกวนใส่ข้อมูลในช่องลงทะเบียนด้านข้างนี้ ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับอย่างเร็วที่สุด

คำถามที่พบบ่อย [FAQ] เกี่ยวกับ คอรส์ Enneagram ?

หลักสูตร Enneagram คือ ศาสตร์แห่งการเรียนรู้ เพื่อเข้าใจตนเองและผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง ค้นหาตัวตนที่แท้จริงผ่านศาสตร์นพลักษณ์ (Enneagram) เรียนรู้ตัวตนแบบเจาะลึก ค้นหาแรงขับเคลื่อนในการใช้ชีวิต (Passion) และการทำงานผ่านศาสตร์นพลักษณ์

แตกต่างกันครับ ตั้งแต่กระบวนการสอน และ เนื้อหา โดยหลักสูตร NLP จะเน้นในเรื่องของจิตวิทยาลงไปในมุมมองของการแฮคจิตใต้สำนึก หรือการเข้าใจการทำงานของระบบประสาท แต่ Enneagram เป็นวิธีคิด หรือ Framework ของคนออกเป็น 9 ประเภท มากกว่าแค่แรงขับเคลื่อนของแต่ละคน แต่บ่งบอกถึงจุดดี จุดเด่น จุดด้อย รวมถึงจุดที่ต้องระวัง และจุดที่เป็นตัวถ่วงที่ทำให้เราไม่เจอจุดสูงสุดของชีวิตเราได้ ดังนั้น ถ้า NLP คือ หลักสูตรการเข้าใจจิตวิทยาภาพรวม Enneagram คือ การเรียนรู้ชีวิตคนในความเป็นปัจเจกบุคคล โดยแบ่งเป็น 9 ประเภท

 • ทุกอย่างคือการใช้งานจริง
 • 40% ทฤษฎี /  60% คือ In Action
 • เนื้อหาคุณภาพ เน้นการสร้างผลลัพธ์จริง
 • มีกระบวนการสอนด้วย Deep Learning
 • ผสมผสาน Technique  ( Training / Facilitating )
 • พร้อมการสาธิต และ อธิบายวิธีการให้นำไปใช้ได้จริง
 • เอากลับไปใช้ในการพัฒนาตัวเอง เข้าใจตัวเองมากขึ้น
 • เติมเต็มคนรักใกล้ตัว ช่วยเหลือเพื่อนๆ

คุณจะเข้าใจตัวเองในระดับที่ลึกถึงลึกมาก คุณจะเห็นด้านสว่างและด้านมืดของตัวเอง คุณจะเห็นจุดที่เป็นตัวถ่วงของชีวิตคุณ และคุณจะเห็นหนทางในการค้นพบมิติด้านจิตวิญญาณสูงสุดในตัวคุณเอง และเมื่อคุณเข้าใจทั้งหมด คุณจะเห็นว่า เมื่อคุณได้มองย้อนลับไปในอดีต จะได้เห็นตัวเองชัดเจนขึ้นว่าจริงๆแล้วคุณแอบใช้แพทเทิร์นแบบนี้ในการขับเคลื่อนชีวิตของคุณเองมาโดยตลอด และสิ่งสำคัญ คือ เมื่อคุณได้รู้แล้ว คุณจะมี “สติ” ไม่ให้อดีตมาขับเคลื่อนชีวิตคุณ แต่คุณจะสามรถเลือกได้ว่าคุณจะใช้วิธีเดิมหรือไม่ หรือคุณจะไม่เลือกใช้มัน เพราะมันก็ไม่ได้เวิร์คเสมอไป ดังนั้น คุณจะได้รู้จักตัวเอง ยอมรับตัวเอง และเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้ง

ควรครับเพราะ enneagram ไม่ได้ทำงานในระดับจิตใต้สำนึกเลย แต่เป็นวิธีคิด ที่ถูกใช้มามากกว่า 3,000 ปี แล้ว และเป็น framework ที่ย่อยง่ายสังเกตง่ายและใช้ได้จริง

 

ถ้าคุณเป็นโค้ชที่ต้องการช่วยเหลือผู้คน Enneagram จะทำให้คุณมีเเว่นตาอันใหม่ ในการมองคน ทะลุถึงเเรงขับเคลื่อนของเขา ทั้งด้านดี และด้านมืด คุณจะสามารถปรับภาษาในการสื่อสารเพื่อให้เข้ากับกลุ่มคนแต่ละประเภทได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น รวมถึง คุณจะสามารถตั้งคำถาม เพื่อให้โค้ชชี่ของคุณหลุดข้อจำกัดได้มากกว่าเดิม เรียกว่า เป็นการเปิดกรอบของการโค้ชอีกระดับเลยก็ว่าได้ และเมื่อคุณจะเข้าใจทั้ง positive drive และ negative drive ของคนเหล่านั้น และเมื่อคุณเข้าใจทั้งความเจ็บปวดที่ขับเคลื่อนเขา หรือ พลังบวกที่ขับเคลื่อนเขาด้วย และประยุกต์กับศาสตร์การโค้ชชิ่ง จะทำให้คุณได้เป็นสุดยอดโค้ชเลยก็ว่าได้ ที่มากกว่าการตั้งคำถาม คือ เราสามารถประยุกต์คำถามให้ตรงกับแรงขับเคลื่อนโดยตรงของคนตรงหน้าได้อย่างตรงประเด็นที่สุด

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า