ยินดีต้อนรับเข้าสู่ LifeEnricher - LifeMap -

LifeMap คืออะไร?... ข้อสรุปใน 1 นาทีที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณ

มาเริ่มกันเลย

ผลตอบรับจากผู้เรียน

[stm_testimonials testimonials_text_color="#ffffff" style="style_3" testimonials_slides_per_row="1" testimonials_max_num="10" testimonials_title=""]
1

ให้คะแนนความพึงพอใจในชีวิตโดยรวมของคุณในขณะนี้ จาก 1 ถึง 100%

( 1 พึงพอใจน้อยที่สุด - 100 พึงพอใจมากที่สุด )
2

ให้คะแนนความคิดของคุณในขณะนี้

( 1 เชิงลบ - 10 เชิงบวก )
1
เชิงลบ
เชิงบวก
3

ให้คะแนนสภาวะอารมณ์ของคุณในขณะนี้

( 1 เชิงลบ - 10 เชิงบวก )
1
เชิงลบ
เชิงบวก
4

ให้คะแนนความเชื่อในตัวคุณว่าคุณสามารถทำทุกอย่างให้สำเร็จได้

( 1 ไม่ชัดเจนเลย - 10 ชัดเจนมาก )
1
ไม่ชัดเจนเลย
ชัดเจนมาก
5

ให้คะแนนความชัดเจนเป้าหมายในชีวิตของคุณ

( 1 ไม่ชัดเจนเลย – 10 ชัดเจนมาก)
1
ไม่ชัดเจนเลย
ชัดเจนมาก
6

ให้คะแนนความพึงพอใจในด้านการเงินของคุณในขณะนี้

( 1 พึงพอใจน้อยที่สุด - 10 พึงพอใจมากที่สุด )
1
0
10
7

ความพึงพอใจในด้านการเงินระดับใดที่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของคุณตั้งแต่ 1-10

ดังคำถามข้อ6. จะแสดงถึงระดับในปัจจุบัน
ข้อ7.นี้ จะแสดงถึงระดับที่คุณต้องการ จาก1-10
เพื่อให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของคุณ
หมายเหตุ: แต่ละระดับวัดโดยวิจารณญาณของคุณเองไม่มีอะไรถูกหรือผิด

1
1
10
8

ให้คะแนนความพึงพอใจในด้านความสัมพันธ์ของคุณในขณะนี้

( 1 พึงพอใจน้อยที่สุด - 10 พึงพอใจมากที่สุด )
1
1
10
9

ความพึงพอใจในด้านความสัมพันธ์ระดับใดที่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของคุณตั้งแต่ 1-10

ดังคำถามข้อ6. จะแสดงถึงระดับในปัจจุบัน
ข้อ7.นี้ จะแสดงถึงระดับที่คุณต้องการ จาก1-10
เพื่อให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของคุณ
หมายเหตุ: แต่ละระดับวัดโดยวิจารณญาณของคุณเองไม่มีอะไรถูกหรือผิด

1
0
10
10

ให้คะแนนความพึงพอใจในด้านสุขภาพของคุณในขณะนี้

( 1 พึงพอใจน้อยที่สุด - 10 พึงพอใจมากที่สุด )
1
1
10
11

ความพึงพอใจในด้านสุขภาพระดับใดที่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของคุณตั้งแต่ 1-10

ดังคำถามข้อ6. จะแสดงถึงระดับในปัจจุบัน
ข้อ7.นี้ จะแสดงถึงระดับที่คุณต้องการ จาก1-10
เพื่อให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของคุณ
หมายเหตุ: แต่ละระดับวัดโดยวิจารณญาณของคุณเองไม่มีอะไรถูกหรือผิด

1
0
10
12

ให้คะแนนความพึงพอใจในด้านการพัฒนาตนเองของคุณในขณะนี้

( 1 พึงพอใจน้อยที่สุด - 10 พึงพอใจมากที่สุด )
1
1
10
13

ความพึงพอใจในด้านการพัฒนาตนเองของคุณระดับใดที่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของคุณตั้งแต่ 1-10

ดังคำถามข้อ6. จะแสดงถึงระดับในปัจจุบัน
ข้อ7.นี้ จะแสดงถึงระดับที่คุณต้องการ จาก1-10
เพื่อให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของคุณ
หมายเหตุ: แต่ละระดับวัดโดยวิจารณญาณของคุณเองไม่มีอะไรถูกหรือผิด

1
1
10
14

ให้คะแนนความพึงพอใจในด้านการท่องเที่ยวและพักผ่อนของคุณในขณะนี้

( 1 พึงพอใจน้อยที่สุด - 10 พึงพอใจมากที่สุด )
1
1
10
15

ความพึงพอใจในด้านการท่องเที่ยวและพักผ่อนของคุณระดับใดที่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของคุณตั้งแต่ 1-10

ดังคำถามข้อ6. จะแสดงถึงระดับในปัจจุบัน
ข้อ7.นี้ จะแสดงถึงระดับที่คุณต้องการ จาก1-10
เพื่อให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของคุณ
หมายเหตุ: แต่ละระดับวัดโดยวิจารณญาณของคุณเองไม่มีอะไรถูกหรือผิด

1
0
10
16

ให้คะแนนความพึงพอใจในด้านความฝันและความต้องการของคุณในขณะนี้

( 1 พึงพอใจน้อยที่สุด - 10 พึงพอใจมากที่สุด )
1
1
10
17

ความพึงพอใจในด้านความฝันและความต้องการของคุณระดับใดที่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของคุณตั้งแต่ 1-10

ดังคำถามข้อ6. จะแสดงถึงระดับในปัจจุบัน
ข้อ7.นี้ จะแสดงถึงระดับที่คุณต้องการ จาก1-10
เพื่อให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของคุณ
หมายเหตุ: แต่ละระดับวัดโดยวิจารณญาณของคุณเองไม่มีอะไรถูกหรือผิด

1
0
10
18

ให้คะแนนความพึงพอใจในด้านการช่วยเหลือสังคมของคุณในขณะนี้

( 1 พึงพอใจน้อยที่สุด - 10 พึงพอใจมากที่สุด )
1
1
10
19

ความพึงพอใจในด้านการช่วยเหลือสังคมของคุณระดับใดที่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของคุณตั้งแต่ 1-10

ดังคำถามข้อ6. จะแสดงถึงระดับในปัจจุบัน
ข้อ7.นี้ จะแสดงถึงระดับที่คุณต้องการ จาก1-10
เพื่อให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของคุณ
หมายเหตุ: แต่ละระดับวัดโดยวิจารณญาณของคุณเองไม่มีอะไรถูกหรือผิด

1
1
10
20

ให้คะแนนความพึงพอใจในด้านจิตวิญญาณของคุณในขณะนี้

( 1 พึงพอใจน้อยที่สุด - 10 พึงพอใจมากที่สุด )
1
0
10
21

ความพึงพอใจในด้านจิตวิญญาณของคุณระดับใดที่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของคุณตั้งแต่ 1-10

ดังคำถามข้อ6. จะแสดงถึงระดับในปัจจุบัน
ข้อ7.นี้ จะแสดงถึงระดับที่คุณต้องการ จาก1-10
เพื่อให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของคุณ
หมายเหตุ: แต่ละระดับวัดโดยวิจารณญาณของคุณเองไม่มีอะไรถูกหรือผิด

1
0
10
22

จากรายการด้านล่างนี้ ให้คุณจัดลำดับความสำคัญในชีวิตของคุณใหม่

(บนสุด = สำคัญที่สุด) ลากและวางลงไป
  1. ด้านการเงิน
  2. ด้านความสัมพันธ์
  3. ด้านสุขภาพ
  4. ด้านการพัฒนาตนเอง
  5. ด้านการท่องเที่ยวและพักผ่อน
  6. ด้านความฝันและความต้องการ
  7. ด้านการช่วยเหลือสังคม
  8. ด้านจิตวิญญาณ
23 #1

ระดับความพึงพอใจในFinancial Situation คือ 4 และเป้าหมายของคุณคือ 9.
ดังนั้นจะมี 5 ช่องว่างนี้ เพื่อที่จะตรงกับความต้องการของคุณ

เขียนรายการสิ่งที่ต้องเกิดขึ้น,ต้องมี หรือต้องทำก่อน เพื่อเติมเต็มช่องว่างนี้


24 #2

ระดับความพึงพอใจใน Health Situation คือ 2 และเป้าหมายของคุณคือ 8.
ดังนั้นจะมี 6 ช่องว่างนี้ เพื่อที่จะตรงกับความต้องการของคุณ

เขียนรายการสิ่งที่ต้องเกิดขึ้น,ต้องมี หรือต้องทำก่อน เพื่อเติมเต็มช่องว่างนี้


25 #3

ระดับความพึงพอใจใน Travel & Leisure Situation คือ 1 และเป้าหมายของคุณคือ10.
ดังนั้นจะมี 9 ช่องว่างนี้ เพื่อที่จะตรงกับความต้องการของคุณ

เขียนรายการสิ่งที่ต้องเกิดขึ้น,ต้องมี หรือต้องทำก่อน เพื่อเติมเต็มช่องว่างนี้


ยินดีด้วย, คุณได้ทำแบบทดสอบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณากรอกชื่อของคุณ


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า