เงื่อนไขสำหรับการลงทะเบียนหลักสูตรสัมมนา

1.เหตุฉุกเฉินในการจัดอบรมสัมมนา                                                                                        
หากมีกฎหมายภายใต้การประกาศฉุกเฉินของรัฐบาล กรณีห้ามจัดการอบรมสัมมนา Offline คุณยังได้สิทธิ์การเรียนสัมมนาสดได้ 1 ครั้ง สามารถเก็บสิทธิ์ไว้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือ สามารถร่วมเรียนออนไลน์ผ่าน Zoom ได้ 1 ครั้ง และร่วมเรียนสัมมนาสด Offline ในรอบถัดไปได้อีก 1 ครั้ง

2.การเรียนทบทวน ( Relearn )

2.1 กรณีเรียนออนไลน์ผ่าน ZOOM ในครั้งแรก (เนื่องจากเหตุฉุกเฉินจาก ข้อ 1 )

LifeEnricher จะให้สิทธิพิเศษในการ Relearn ในรอบสัมมนา Offline สดได้ ณ โรงเเรม 1 ครั้ง ฟรี ในมูลค่า 2,000 บาท ต่อวัน  และสามารถเข้าร่วม EnricherTalk โดยชำระเพิ่ม เพียง 2,000 บาท

2.2 กรณีเรียนทบทวนเมื่อเข้าร่วมเรียนสัมมนา Offline เเล้ว 1 ครั้ง
LifeEnricher สนับสนุนการเรียนทบทวน ฟรี สำหรับค่าหลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยให้ผู้ Relearn ชำระเพียงเฉพาะค่าทีมงาน อาหาร สถานที่ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
  การจัดสัมมนารูปแบบ Offline ณ โรงเเรม มีค่าใช้จ่ายวันละ 2,000 บาท และเข้าร่วม Enricher Talk มูลค่า 2,000 บาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
– หลักสูตร Peak Performance Coach (PPC)  
   2 วัน 4,000 บาท EnricherTalk 2,000 บาท รวมมูลค่า 6,000 บาท
– หลักสูตร Emotional Hypnotic Therapy Practitioner Ceritification program (EHT) 
   2 วัน 4,000 บาท EnricherTalk 2,000 บาท รวมมูลค่า 6,000 บาท
– หลักสูตร LifeEnricher NLP Practitioner Triple Certification program (NLP) 
   7 วัน 14,000 บาท EnricherTalk 2,000 บาท รวมมูลค่า 16,000 บาท

*คำแนะนำสำหรับการเรียนทบทวน : เตรียมหนังสือเรียนในรอบเเรกมาจดทบทวนเพิ่มเติมได้

3.การชำระเงิน                                                                                                   

การชำระเงินสำหรับการเข้าร่วมประชุมสัมมนาจะถูกชำระเต็มจำนวนภายใน วันที่กำหนด ตามข้อตกลง หลังจากวันที่ได้ลงนามในเอกสารนี้ การชำระเงินอาจแบ่งเป็นงวดกรณีที่ผู้ดูแลสัมมนาให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร           

                                                                   

4.การเลื่อนรอบเรียน และ การสละสิทธิ

4.1. ในกรณีที่ผู้สมัครทำการยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาแต่ไม่แสดงตัวในวันที่มีการสัมมนา ถือเป็นการยกเลิกการเข้าร่วมสัมมนาทันทีเเละผู้สมัครทราบดีว่าจะไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนได้

4.2  ผู้สมัครสามารถใช้สิทธิ์เปลี่ยนรอบสัมมนา ได้เพียง 2 ครั้ง เมื่อเลื่อนครบ 2 ครั้งเเละหากมีครั้งที่ 3 ถือเป็นการสละสิทธิการเข้าร่วมสัมมนาทันทีเเละผู้สมัครทราบดีว่าจะไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนได้ 

4.3   การใช้สิทธิ์เปลี่ยนรอบสัมมนา ต้องเเจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันสัมมนา 15 วันเท่านั้น ในกรณีที่เเจ้งล่วงหน้าล่วงหน้าช้ากว่า 15 วัน ในการมาเรียนในรอบถัดไปจำเป็นต้องชำระค่าทบทวนในส่วนของทางโรงแรมและค่าดำเนินการเพิ่มเติมในรอบนั้นๆ ที่วันละ 2,000 บาท

5.การโอนสิทธิ์                                                                                     

ผู้สมัครจะต้องแจ้งให้ผู้จัดสัมมนาทราบถึงการโอนสิทธิ์ รวมถึงรายละเอียดการติดต่อผู้เข้าร่วมรายใหม่อย่างน้อย 15 วัน
ก่อนวันสัมมนา เท่านั้น และสามารถโอนสิทธิ์ต่อการเรียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

6. การยกเลิกการเข้าร่วม และ นโยบายการคืนเงิน

6.1) สำหรับการคืนเงินผู้เข้าร่วมต้องมีเงื่อนไขครบ 3 ข้อนี้เท่านั้นคือ


  1-  ผู้เข้าเรียน เรียนจบครบ 100% ของหลักสูตร โดยไม่ได้ขาดเรียนเลย แล้วไม่พึงพอใจ ดังนั้นทางผู้จัดไม่มีนโยบายคืนเงินให้กับบุคคลที่ยังไม่เริ่มเรียน หรือเข้าเรียนไม่ครบวัน
  2 – ผู้เข้าเรียน แจ้งยื่นเรื่องหลังจากจบสัมมนาภายในวันนั้นทันทีเท่านั้น
  3 – ผู้เข้าเรียน ต้องกรอกเเบบฟอร์มยื่นเรื่องคืนเงินภายใน 24 ชั่วโมง


6.2) ยอดเงินที่ทางผู้จัดสัมมนาจะคืนเงินให้ หลังหักค่าใช้จ่าย 2 อย่าง  คือ
   1- ค่าสถานที่และอาหาร เฉลี่ยวันละ 2,000      
   2- ค่าดำเนินการของทีมงาน   5% จากยอดชำระจริง
   3- กรณี ชำระผ่านบัตรเครดิต ที่ทางธนาคารมีการคิดค่าธรรมเนียม ทางเราจะโอนยอดสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมทั้งหมดแล้ว (กรณีผ่อนชำระ ค่าธรรมเนียมคิด 12% ของยอดเต็ม / กรณี ตัดบัตรจำนวนเต็ม คิดค่าธรรมเนียม 3% ของยอดเต็ม)
  4- หลักการคำนวณ ((ยอดชำระทั้งหมด – ค่าธรรมเนียมบัตร กรณีผ่อนชำระ ค่าธรรมเนียมคิด 12% จากยอดเต็ม หรือ กรณี ตัดบัตรจำนวนเต็ม ค่าธรรมเนียมคิด 3% ของยอดเต็ม  – ค่าดำเนินการคืนเงิน 5% จากยอดเต็ม) – (จำนวนวันของสัมมนาที่จองไว้ x 2,000)) = “ยอดคืนเงินสุทธิ”

  5- หลังจากยื่นแบบฟอร์มเพื่อขอคืนเงิน ทางทีมงานจะดำเนินการ Refund ให้ตามรอบการเบิกจ่ายของบริษัท มีระยะเวลาไม่เกิน 30 – 45 วัน

6.3) กรณีผู้ที่มีประวัติการดูแลทางแพทย์เกี่ยวกับสมอง หรือ ภาวะซึมเศร้า ผู้เข้าเรียนต้องยินดีแจ้งสื่อสารข้อเท็จจริง พร้อมมีใบรับรองเเพทย์ , รวมถึงกรณีที่ไม่ได้อยู่ในการดูเเลของเเพทย์เเล้ว แต่เคยมีประวัติ ต้องมีเอกสารยืนยันหายป่วยเรียบร้อยเเล้ว เพื่อเป็นเอกสารประกอบในการเข้าอบรมกับเจ้าหน้าที่ผู้จัดสัมมนา โดยกรณีข้างต้นทั้งหมด ทางบริษัทจะไม่รับประกันความพึงพอใจของการอบรม และไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี

7.ทรัพย์สินทางปัญญา                                                                       

ผู้สมัครทราบอย่างเต็มเปี่ยมว่าทางผู้จัดสัมมนาเป็นผู้มีสิทธิ์ กรรมสิทธิ์  ใบอนุญาต และผลประโยชน์ทั้งหมดในวัสดุอุปกรณ์ รายละเอียดข้อมูลที่ใช้และพัฒนาในระหว่างประชุมสัมมนาทั้งหมดทางผู้จัดสัมมนาไม่ทำการโอนสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ ใบอนุญาตหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดให้กับผู้สมัคร ผู้สมัครตกลงที่จะไม่ใช้ปรับเปลี่ยน ทำซ้ำ ทำขึ้นใหม่ซึ่งเนื้อหาของการประชุมสัมมนาหรือวัสดุอุปกรณ์หรือแนะนำต่อผู้อื่นว่าทรัพย์สิน ทางปัญญานั้นเป็นของผู้สมัคร

                                                                                                               

8.การไม่เปิดเผยข้อมูล                                                                         

ผู้สมัครรับรู้เนื้อหาและวัสดุใช้ระหว่างในสัมมนาที่ได้เกิดขึ้นรวบรวมและพัฒนาโดยผู้จัดสัมมนาและถือว่าเป็นความลับทางการค้า ผู้สมัครตกลงที่จะเก็บรายละเอียดข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ให้กับบุคคลอื่น

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า